Buster Med Urządzenia laboratoryjne Spektrometr rentgenowski

Spektrometr rentgenowski

spektrometr

Wytwarzanie i analiza widma określonych promieni to zadanie urządzenia zwanego spektrometrem. W warunkach laboratoryjnych możliwe jest wykorzystywanie wielu typów tego urządzenia, ale w warunkach medycznych wykorzystuje się głównie jedno urządzenie tego typu oraz jest to spektrometr rentgenowski. 

Spektrometr rentgenowski

Jak sama nazwa wskazuje spektrometry rentgenowskie to urządzenia służące do otrzymywania oraz analizy widma promieni rentgenowskich. Ze względu na ich konstrukcję i sposób działania dzieli się je na dwa typy: spektrometry dyspresyjne i niedysprespyjne.

Spektrometry rentgenowskie dzieli się jeszcze na spektrometry jednokanałowe posiadające jeden kanał i jeden licznik oraz spektrometry wielokanałowe posiadające wiele kanałów, z których każdy przeprowadza analizę innej linii widmowej. Spektrometry wielokanałowe to na przykład kwantometry rentgenowskie.

Urządzenia tego typu wykorzystywane są do do analizy rentgenowskiej i analizie rentgenostrukturalnej. 

Spektrometry dyspresyjne

Urządzenia te działają na tej samej zasadzie co spektrometry optyczne, tyle, że do przeprowadzenia przy ich pomocy badania używa się siatki krystalicznej lub dużego kryształu (kalcyt lub na przykład sól kamienna) dzięki czemu uzyskuje się dyfrakcję potrzebną do przeprowadzenia wybranego badania.

Spektrometry niedyspresyjne

W urządzeniach tego typu stosowane są detektorowy promieniowania, które pozwalają na bardzo dokładne i efektywne rejestrowanie oraz analizowanie promieni rentgenowskich.

urządzeniach tego typu stosowane są detektorowy promieniowania, które pozwalają na bardzo dokładne i efektywne rejestrowanie oraz analizowanie promieni rentgenowskich.

Related Post