Buster Med Wyposażenie laboratorium Wyposażenie laboratorium, a laborant

Wyposażenie laboratorium, a laborant

wyposażenie laboratorium

Laboratorium byłoby tylko zwykłym pomieszczeniem, gdyby nie osoby pracujące w nich i umiejące wykonać skomplikowane procedury z wykorzystaniem różnych maszyn oraz sprzętu laboratoryjnego. Jak jednak wygląda praca laboranta na co dzień oraz jakie warunki trzeba spełnić, by móc pracować w laboratorium? Te pytanie mogą nurtować każdego, kto jeszcze nie miał okazji zaznajomić się z tym tematem.

Laborant i jego praca w laboratorium

Laborant każdorazowo musi pamiętać o przestrzeganiu zasad BHP. Jest to podstawa, by móc zacząć wykonywać swoje obowiązki. Laborant każdorazowo musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a co za tym idzie, musi być ubrany w fartuch, zasłaniający ramiona oraz ubrania. Co więcej, koniecznością nie rzadko bywają okulary ochronne, które chronią przed żrącymi i drażniącymi cieczami. Rękawiczki ochronne również towarzyszą laborantom podczas codziennej pracy. Wyposażenie laboratorium wymaga nie tylko pamiętania o środkach ostrożności, ale także o właściwym posługiwaniu się nim.

Jak korzystać z wyposażenia laboratorium?

wyposażenie laboratorium

Wyposażenie laboratorium to szereg różnych naczyń, przyrządów pomiarowych, a także sprzętów, które wymagają indywidualnego podejścia. Nie każdy przyrząd można obsłużyć tak samo, a nawet ta sama czynność w przypadku różnych substancji będzie wyglądać inaczej. W taki oto sposób pobieranie próbki wody będzie wyglądać inaczej niż pobieranie próbki materiału sypkiego. W jednym i w drugim przypadku liczy się jednak dokładność i przestrzeganie metodyki działania. 

Related Post