Leki przeciwwymiotne – to warto wiedzieć!

Wymioty są nie tylko nieprzyjemne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, ale mogą prowadzić do częstego przyjmowania do szpitala. Uporczywe wymioty utrudniają przyjmowanie doustne i zwiększają ryzyko odwodnienia, dlatego właściwe stosowanie leków przeciwwymiotnych może być przydatne. Farmakologiczne leczenie wymiotów u dzieci pozostaje wyzwaniem dla pediatry, ponieważ kilka leków przeciwwymiotnych jest przepisywanych jako bez recepty, poza autoryzowaną etykietą leku.

Leki przeciwwymiotne – podstawowe wytyczne

Wykazano, że pojedyncza doustna dawka ondansetronu zmniejsza ryzyko nawracających wymiotów, potrzebę podawania płynów dożylnych i przyjęć do szpitala u dzieci z ostrym zapaleniem żołądka i jelit. Istnieje wystarczająco dużo dowodów na poparcie podawania ondansetronu u dzieci. Przegląd ten ma na celu przedstawienie przeglądu zastosowania terapeutycznego, bezpieczeństwa i głównych właściwości farmakologicznych leków przeciwwymiotnych u dzieci. Wymioty są częstym problemem u dzieci i jedną z głównych przyczyn dostępu do oddziału ratunkowego i hospitalizacji w krajach rozwiniętych. Najczęściej wymioty są ostre i związane z ostrym zapaleniem żołądka i jelit.  Obecnie dostępne online leki przeciwwymiotne należą do różnych kategorii, mają różne mechanizmy działania i są dostępne w postaci zmiennych. 

O tym należy pamiętać

Wiele leków przeciwwymiotnych wiąże się z działaniami niepożądanymi  i są przepisywane poza autoryzowaną etykietą leku w odniesieniu do dawkowania, wieku i wskazań . Niektóre leki przeciwwymiotne bez recepty są stosowane w obecności wiedzy i dowodów na poparcie ich klinicznego zastosowania. Wymioty występują, gdy impulsy z kory mózgowej, strefy wyzwalania chemoreceptora (CTZ), gardła i nerwu błędnego włókna, przemieszczają się do centrum wymiotów (VC), znajdującego się w rdzeniu. Impulsy odprowadzające przemieszczają się z VC do mięśni brzucha, centrum ślinienia, nerwów czaszkowych i ośrodka oddechowego, powodując wymioty. Patofizjologia wymiotów z zaangażowanymi mediatorami i receptorami oraz skuteczne leki przeciwwymiotne. Nawiasy wokół nazwy receptora oznaczają, że receptor jest obecny, ale prawdopodobnie nie odgrywa roli w nudnościach lub wymiotach w tym miejscu. 

Related Post